Νέο Προεδρείο

3 Ιουλίου, 2006

Στις 3 Ιουλίου 2006 έλαβαν χώρα οι εκλογές για την ανάδειξη νέου συμβουλίου. Ευχαριστούμε όλους όσοι έλαβαν μέρος στη γενική συνέλευση.

Το νέο συμβούλιο αποτελείται από τα εξής μέλη:

  • Αθανασίου Βαγγέλης (Πρόεδρος)
  • Βιτάνης Βίτων 
  • Καραγιαννίδης Σίμος
  • Μαρκέτος Κίμων
  • Πρασιανάκης Νίκος

Leave a Reply