Νέο Προεδρείο

9 Μαϊου, 2007

Στις 9 Μαϊου έλαβαν χώρα οι εκλογές για την ανάδειξη νέου συμβουλίου. Ευχαριστούμε όλους όσοι παρεβρέθηκαν στη γενκή συνέλευση.

Το νέο συμβούλιο αποτελείται από τα εξής μέλη:

  • Βιτάνης Βίτων (πρόεδρος)
  • Καραγιαννίδης Σίμος
  • Παπαεμμανουήλ Αντώνης
  • Πρασιανάκης Νίκος
  • Τσιτσέ Κλειώ

Leave a Reply