Αλλαγή Προεδρείου

23 Ιουλίου, 2007

Θα θέλαμε σας ενημερώσουμε ότι σήμερα 23 Ιουλίου 2007 το μέλος του Συμβουλίου του ΕΦΣΖ Κλειώ Τσιτσέ υπέβαλε την παραίτησή της προβάλοντας ως αιτιολογία τη ριζική της διαφωνία με τον τρόπο αντιμετώπισης και επίλυσης των ζητημάτων του Συλλόγου. Ως εκ τούτου, το μέλος Γιώργος Ψαλτόπουλος, επιλαχών στις τελευταίες εκλογές του Συλλόγου, αναλαμβάνει μέλος του Συμβουλίου του ΕΦΣΖ.

Ο πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου θα θέλανε να ευχαριστήσουν την Κλειώ για την προσφορά της στις εκδηλώσεις του Συλλόγου τους περασμένους μήνες.

Το πενταμελές του ΕΦΣΖ

Leave a Reply