Εγγραφή Μελών και Συνδρομή για το 2007-2008

Αγαπητά μέλη του Ε.Φ.Σ.Ζ.,

στην τελευταία γενική συνέλευση του συλλόγου συζητήθηκε το θέμα των συνδρομών. Το παρών κείμενο έχει σκοπό να ενημερώσει σχετικά με τις αποφάσεις που ελήφθησαν και την εκτέλεση τους.

Σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου (Άρθρο 16), “…τα μέλη του συλλόγου υπόκεινται σε τακτική εξαμηνιαία χρηματική συνδρομή, η οποία καθορίζεται από την Γ.Σ…”. Η συνδρομή αποτελεί το μοναδικό έσοδο του Ε.Φ.Σ.Ζ. και είναι απαραίτητη για τη χρηματοδότηση των εκδηλώσεων του συλλόγου, όπως π.χ. η κοπή της πίτας, δεξίωση κατόπιν εκδηλώσεων κ.ά.
Σύμφωνα με την τελευταία γενική συνέλευση, η συνδρομή ορίστηκε στα 20 ελβετικά φράγκα (20 CHF) για τους φοιτητές (Bachelor και Master) και 30 ελβετικά φράγκα (30 CHF) για τα λοιπά μέλη. Η συνδρομή αφορά ένα ακαδημαϊκό έτος (δύο εξάμηνα).

  • Η συνδρομή είναι προαιρετική. Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις του συλλόγου είναι ελεύθερη για όλους, μέλη και μη. Μέλη του συλλόγου μπορούν να γίνουν σύμφωνα με το καταστατικό (Άρθρο 2):
    1. Έλληνες σπουδαστές των Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών του Καντονιού της Ζυρίχης
    2. υποψήφιοι για τις εν λόγω Σχολές, με άδεια παραμονής στην Ελβετία και
    3. άτομα που έχουν ιθαγένεια άλλη της Ελληνικής, μιλούν την ελληνική γλώσσα και ενδιαφέρονται για το Σύλλογο. Γι’ αυτά ψηφίζει η Γ.Σ. (Γενική Συνέλευση) με απλή πλειοψηφία σχετικά με το αν θα γίνουν ενεργά μέλη ή όχι
  • Με τη συνδρομή αποκτάται η ιδιότητα του ενεργού μέλους του Ε.Φ.Σ.Ζ. (Άρθρο 4). Τα ενεργά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
  • Τα μέλη που δεν επιθυμούν να πληρώσουν συνδρομή (παθητικά μέλη) έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του Ε.Φ.Σ.Ζ. και στις γενικές συνελεύσεις, δεν έχουν ωστόσο το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
  • Σύμφωνα με το Άρθρο 16 του καταστατικού, ο Ε.Φ.Σ.Ζ. μπορεί να αποδέχεται δωρεές. Οι φίλοι του συλλόγου που δεν περιλαμβάνονται στο Άρθρο 2, μπορούν να ενισχύσουν τα οικονομικά του συλλόγου μέσω δωρεών.

Η τακτοποίηση των συδρομών γίνεται με το ταμία του συλλόγου, Σίμο Καραγιαννίδη. Τα μέλη μπορούν να πληρώνουν τη συνδρομή σε οποιαδήποτε εκδήλωση του συλλόγου, ξεκινώντας από την προβολή ταινίας την Πέμπτη 3 Απριλίου 2008. Τα μέλη λαμβάνουν απόδειξη πληρωμής, η οποία αποτελεί και ταυτότητα μέλους. Οι δωρεές στο σύλλογο γίνονται επίσης στον ταμία, ο οποίος παρέχει απόδειξη. Οι εγγραφές αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008. Τα μέλη που τακτοποιήσουν την εγγραφή τους για τον παρών ακαδημαϊκό έτος θα έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του συλλόγου τον Ιούνιο του 2008. Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση efsz@web.ethz.ch

Το προεδρείο του Ε.Φ.Σ.Ζ.

Leave a Reply