Νέα ιστοσελίδα του Ε.Φ.Σ.Ζ.

Αγαπητά μέλη του Ε.Φ.Σ.Ζ.,

ο Σύλλογος είναι στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάσει την νέα του ιστοσελίδα. Πιστεύουμε ότι η νέα σχεδίαση σε μορφή blog είναι περισσότερη λειτουργική, τόσο για τους διαχειριστές, όσο και για τους επισκέπτες. Παράλληλα, τίθεται μια στέρεη βάση για τους διαχειριστές που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια. Όλες οι καταχωρήσεις από τον προηγούμενο ιστότοπο έχουν μεταφερθεί στον καινούριο.

Περιήγηση
Τα νέα και οι ανακοινώσεις βρίσκονται στην κεντρική σελίδα του site σε χρονολογική σειρά. Στη δεξία πλευρά υπάρχει η επιλογή για επισκόπηση των ανακοινώσεων μόνο, των εκδηλώσεων μόνο ή των προβολών ταινιών. Οι σύνδεσμοι πλοήγησης στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας, παρέχουν πρόσβαση στην επικοινωνία με το σύλλογο, στη σύνθεση του συμβουλίου, στο αρχειακό υλικό (καταστατικό κ.ά.) και στην ενότητα με χρήσιμους συνδέσμους. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής στην υπηρεσία RSS.

Θα χαρούμε να ακούσουμε τα σχόλιά σας και σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε με τη νέα ιστοσελίδα.

Το Προεδρείο του Ε.Φ.Σ.Ζ.