Γενική Συνέλευση και Εκλογές

24 Ιουνίου, 2008

Σας πληροφορούμε ότι την Τρίτη 24 Ιουνίου, ώρα 19.00, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα HG D1.1 του ΕΤΗ Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας. Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης θα διεξαχθούν εκλογές, με σκοπό την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρακαλούμε όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν υποψηφιότητα και αδυνατούν να παραστούν την συγκεκριμένη ημερομηνία στην Γενική Συνέλευση να μας ενημερώσουν εγκαίρως (efsz@web.ethz.ch), ούτως ώστε να συμπεριληφθούν στην λίστα των υποψηφίων.

Σας ενημερώνουμε ότι δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας έχουν όσοι φοιτούν σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ζυρίχης (συμπεριλαμβανομένων των διδακτορικών φοιτητών) και έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μέλους προς το Σύλλογο. Πριν τη συνεδρίαση υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής νέων μελών. Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης κάθε παρευρισκόμενος έχει δικαίωμα να πάρει τον λόγο.

Θέλουμε να τονίσουμε ότι η παρουσία σας στην Γενική Συνέλευση είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφενός για την ανάδειξη ενός αντιπροσωπευτικού Διοικητικού Συμβουλίου για τον επόμενο χρόνο κι αφετέρου για τη βελτίωση της λειτουργίας του Συλλόγου μέσω των ιδέων, των προτάσεων και της κριτικής σας. Για αυτόν το λόγο, ευελπιστούμε να σας δούμε όλους εκεί!