Αναβολή Γενική Συνέλευσης και Εκλογών

 5 Αυγούστου 2008

Την Τρίτη, 24 Ιουνίου, έλαβε χώρα γενική συνέλευση του Συλλόγου με σκοπό τη διεξαγωγή εκλογών και την ανάδειξη νέου προεδρείου. Καθότι η προσέλευση των μελών και οι υποβολές υποψηφιοτήτων ήταν ελάχιστες, αποφασίστηκε η αναβολή των εκλογών. Η νέα ημερομηνία θα οριστεί σύντομα και θα αποσταλλεί σχετική πρόσκληση. Η προσέλευσή σας στη νέα γενική συνέλευση είναι πολυ σημαντική!

Το προεδρείο του Ε.Φ.Σ.Ζ.