Νέο Προεδρείο

28 Σεπτεμβρίου 2009

Στις 28 Σεπτεμβρίου έλαβαν χώρα οι εκλογές για την ανάδειξη νέου συμβουλίου. Ευχαριστούμε όλους όσοι παρεβρέθηκαν στη γενκή συνέλευση.

Το νέο συμβούλιο αποτελείται από τα εξής μέλη:

  • Kαριπίδη Ηλιάνα (πρόεδρος)
  • Καρβούνης Δημήτρης
  • Παπαεμμανουήλ Αντώνης
  • Έξαρχος Όμηρος
  • Χαλούλος Γιώργος