Ετήσια Γενική Συνέλευση και Εκλογές

26 Μαΐου 2011, 19:45 ETH HG D 7.2

Σας πληροφορούμε ότι την Πέμπτη 26 Μαΐου, ώρα 19.45, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα HG D7.2 του ETH Hauptgebäude Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας. Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης θα διεξαχθούν εκλογές, με σκοπό την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρακαλούμε όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν υποψηφιότητα και αδυνατούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση να μας ενημερώσουν εγκαίρως, ούτως ώστε να συμπεριληφθούν στην λίστα των υποψηφίων.

Σας ενημερώνουμε ότι δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας έχουν όσοι φοιτούν σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ζυρίχης (συμπεριλαμβανομένων των διδακτορικών φοιτητών) και έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μέλους προς το Σύλλογο. Πριν τη συνεδρίαση υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής νέων μελών. Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης κάθε παρευρισκόμενος έχει δικαίωμα να πάρει τον λόγο.

Η παρουσία σας στην Γενική Συνέλευση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθότι η λειτουργία του Συλλόγου πρέπει να αντικατοπτρίζει τις απόψεις των μελών του και η καλύτερη δυνατότητα για ανοιχτή συζήτηση είναι η Γενική Συνέλευση. Επιπλέον, η ανάδειξη ενός αντιπροσωπευτικού Διοικητικού Συμβουλίου για τον επόμενο χρόνο διασφαλίζει την ομαλή συνέχιση της μακρόχρονης ιστορίας του Συλλόγου μας!

Για όλους αυτούς του λόγους, ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί!