Προσωρινή κατοικία για τους νεοερχόμενους στη Ζυρίχη

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Ο Σύλλογος κάνει μια προσπάθεια να βοηθήσει όποιον έρχεται στη Ζυρίχη και δεν έχει πού να μείνει προσωρινά, προτού βρει μόνιμη κατοικία.
Γι’αυτό έχουμε ζητήσει από τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου να αναφέρουν εάν έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν κάποιον νεοεισερχόμενο, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, με mail στο Σύλλογο ή μέσω της φόρμας (click!).

Νέες καταχωρήσεις είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες!!

Επομένως, εάν κάποιος νεοεισερχόμενος δεν έχει πού να μείνει τον πρώτο καιρό, μπορεί να επικοινωνήσει (κατά προτίμηση πριν την άφιξή του) με το Σύλλογο στο mail efsz@ethz.ch, προκειμένου να οργανωθεί προσωρινή διαμονή του σε κάποιο φιλόξενο σπίτι 🙂 .

Σημείωση:
Η ύπαρξη και το ύψος του αντιτίμου συμφωνείται μεταξύ οικοδεσπότη και φιλοξενούμενου, με την παράλληλη υπενθύμιση ότι η όλη προσπάθεια δεν αποσκοπεί σε αποκόμιση κέρδους, με την εξαίρεση προφανώς της υπενοικίασης δωματίου/κατοικίας για κάποιο χρονικό διάστημα.