Πλατφόρμα για Έλληνες μουσικούς στη Ζυρίχη / Ελβετία

(English version below)

Στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του ΕΦΣΖ που πραγματοποιήθηκε στις 9/10/14 τέθηκε μια ενδιαφέρουσα ιδέα για την δημιουργία μιας πλατφόρμας Ελλήνων μουσικών στη Ζυρίχη/Ελβετία.
Η ιδέα βασίζεται στην ύπαρξη μιας παραπλήσιας πλατφόρμας {http://www.musikplattform.ethz.ch} που απαρτιζεται απο φοιτητες/μελη του ETH / UZH που ασχολούνται με τη μουσική.
Ο σκοπός της πρωτοβουλίας αυτης είναι η δημιουργία ενός ανεξάρτητου χώρου γνωριμίας κι επικοινωνίας για επαγγελματίες και ερασιτέχνες Έλληνες μουσικούς (φοιτητές και μη).
Όποιος θα ήθελε να συμμετάσχει ή/και να βοηθήσει στην οργάνωση αυτής της πλατφόρμας μπορεί να γίνει μέλος στο group στο Facebook που πρόσφατα δημιούργηθηκε για το σκοπο αυτο (https://www.facebook.com/groups/520459208097909/).
Όσοι δε χρησιμοποιούν Facebook μπορούν να επικοινωνήσουν με τον με την Αναστασία Αλαμάνου (analamanou@gmail.com).

— English version —

Open call: Creating a platform for Greek musicians in Zurich / Switzerland

In the recent General Assembly of the HSAZ that took place on 9/10/14, there was an interesting idea to create a platform for Greek musicians in Zurich / Switzerland.
The idea is based on a similar platform {http://www.musikplattform.ethz.ch} that hosts students / members of ETH / UZH who play music.
The purpose of this initiative is to create an independent platform for the acquaintance and communication for professionals and amateurs Greek musicians (students or not).
Anyone who would like to participate and / or help organize this platform can join the group on Facebook that was recently created for this purpose (https://www.facebook.com/groups/520459208097909/).
Those who don’t use Facebook can communicate directly with Anastasia Alamanou (analamanou@gmail.com).