Εκδήλωση ενημέρωσης για το ECOPOP

link

Στις 30 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ψήφισμα για το ECOPOP.

Ενας από του σκοπούς του είναι η μείωση της μετανάστευσης σε εθνικό επίπεδο στο 0,2% του πληθυσμού. Οι επιπτώσεις του, λοιπόν, θα είναι σημαντικές και για τους μετανάστες της Ελβετίας, καθώς και για πανεπιστημιακή της κοινότητα.

Αν θέλετε να μάθετε παραπάνω επισκεφτείτε το link www.vseth.ethz.ch/news/ecopop-initiative-hearing-10-november και ελάτε τη Δευτέρα 10 Νοέμβρίου (σήμερα) στις 18:00 στο αμφιθέατρο HG F30 όπου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση ενημέρωσης για το θέμα του ECOPOP.

Ομιλητές θα είναι:

Lino Guzzella (Rektor)
Nicolas Gruber (Καθηγητής, D-USYS)
Simone Schmieder (Φοιτήτρια, D-BAUG)

—————-

—- English version —-

Vote on the Ecopop initiative (10/11)

on the 30th of november Switzerland is going to vote on the Ecopop initiative.
It is a popular initiative which is to limit the net immigration strongly and allocate more financial resources to optional family planning in developing countries.
If the initiative is going to be accepted, we fear severe consequences for our universities, especially for ETH. Our main concern is that Ecopop will put too stiff boundaries on recruiting scientific employees, e.g. Professors or PhD students. The quality of teaching will therefore most probably decrease.
If you want more information about this topic, visit the link www.vseth.ethz.ch/news/ecopop-initiative-hearing-10-november. or come by on Monday (TODAY – November 10th, 6pm in HG F30) to the information event with – among others – our rector Lino Guzzella.