Απάντηση του συλλόγου για το περιστατικό της 6 Νοεμβρίου

(English version below)

pdf link

Αγαπητά μέλη και φίλοι,

Γράφουμε αυτή την επιστολή με αφορμή ορισμένες απόψεις και παρερμηνεύσεις της προηγούμενης ανακοίνωσης μας για το περιστατικό της 6 Νοεμβρίου. Κάθε άποψη φυσικά είναι σεβαστή, εντούτοις θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας. Η ανακοίνωση του συλλόγου μας στηλιτεύει ένα συγκεκριμένο γεγονός βίας στη Ζυρίχη το οποίο – όπως επιβεβαιώνει με την καταγραφή των γεγονότων ο Ελβετικός τύπος αλλά και οι αστυνομικές αρχές – είχε αρχή τα ναζιστικά συνθήματα και το νεοναζιστικό μένος των δραστών. Το ότι στην Ελβετία αυτά τα φαινόμενα είναι σπάνια το γνωρίζουμε. Το γεγονός όμως αυτό δεν αναιρεί ότι το παραπάνω συμβάν έλαβε χώρα και είχε τέτοιο χαρακτήρα.

Κατά αυτή την έννοια και με επίσης επίγνωση του γεγονότος ότι η πολύ μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας της Ζυρίχης επίσης εναντιώνεται στις νεοναζιστικές αυτές πρακτικές, θεωρούμε – και το πιστεύουμε βαθιά – ότι η ανακοίνωση μας στέκεται πλάι-πλάι με την ανησυχία κάθε πολίτη της Ζυρίχης ανεξαρτήτως της καταγωγής ή της εθνικότητας του. Πιστεύουμε ιδιαίτερα ότι η Ελβετική κοινωνία θα δείξει ευαισθησία στο θέμα το οποίο εξάλλου αποτελεί μαύρη και θλιβερή εξαίρεση στην ειρηνική καθημερινότητα της πόλης.

Δεν καταδικάσαμε ένα τυχαίο σκηνικό βίας. Δεν υπερασπιστίκαμε έναν Έλληνα που μπήκε σε έναν καβγά σε ένα μπαρ. Στηλιτεύσαμε μια επίθεση που είχε νεοναζιστικό υπόβαθρο. Υπερασπιζόμαστε ως εκ τούτου το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να ζει ειρηνικά και να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του. Καταδικάσαμε το γεγονός διότι δεν νοείται να προχωράς το βράδυ και να σου επιτίθενται με μόνη αφορμή την εθνικότητα σου ή/και την αντίθεση σου με το ναζισμό, το οποίο συνέβη στην προκειμένη περίπτωση. Η υπεράσπιση αυτής της βασικής ατομικής ελευθερίας είναι προϋπόθεση της ειρηνικής και φιλικής συνύπαρξης ανθρώπων διαφορετικών εθνικοτήτων και απόψεων μέσα στην πολυπολιτισμική Ζυρίχη. Άρα με την πράξη μας αυτή υπερασπιζόμαστε την ύπαρξη του κοινωνικού πλαισίου που επιτρέπει την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των Ελλήνων φοιτητών με την Ελβετική κοινωνία ή κάθε συγκεκριμένη κοινότητα της. Εξάλλου, και σύμφωνα και με το καταστατικό μας “Ο Ε.Φ.Σ.Ζ. είναι θρησκευτικά και κομματικά ουδέτερος. Στηρίζεται στις δημοκρατικές αξίες και εμπνέεται από το πνεύμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.”

Συνύπαρξη δεν σημαίνει σιωπή: σημαίνει συμπαράταξη με όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις της κοινωνίας (που είναι πολλές και σημαντικές) απέναντι σε κάθε τέτοιο θλιβερό φαινόμενο. Και η βία με νεοναζιστικό υπόβαθρο είναι ένα βαθύτατα θλιβερό και σκοτεινό φαινόμενο που καθώς έχει ενισχυθεί σε όλη την Ευρώπη αντικειμενικά θα απασχολήσει και την κοινωνία της Ζυρίχης. Σήμερα στεκόμαστε με σαφήνεια απέναντι σε αυτό που έγινε όπως πιστεύουμε θα κάνει κάθε δημοκρατικός πολίτης.

Αυτός είναι ο στόχος της ανακοίνωσης μας. Πουθενά δεν κατηγορήσαμε την Ελβετική κοινωνία. Η μεταφορά του γεγονότος από τον Ελβετικό τύπο εξάλλου επιβεβαιώνει τα γεγονότα και το χαρακτήρα τους.

Με εκτίμηση,
το προεδρείο του Ελληνικού Φοιτητικού Συλλόγου Ζυρίχης

—————- English version —————-

pdf link

Dear members and friends,

We are writing this letter as a response to some opinions and misunderstandings towards our previous announcement about the incident of November 6th. Everyone has the right to express their opinion, however we would like to clarify our position. The announcement of our association denounces a specific violent event in Zurich which – as confirmed by the Swiss press and the police – was initiated by neo-Nazi slogans and the perpetrators’ rage. It is a fact that in Switzerland these phenomena are rare. However, that does not change the fact that the incident took place as it was described.

In this context, and being aware of the fact that the great majority of the society in Zurich also opposes neo-Nazi practices, we think – and we firmly believe – that our announcement is standing side by side with the concern of every citizen regardless of their origin or nationality. We believe in particular that the Swiss society will show sensitivity towards the issue which is a dark and sad exception to the peaceful routine of the city.

We are not condemning a random act of violence. We are not defending a Greek who came into a fight in a bar. We are opposed against an attack that had neo-Nazi background. Therefore, we are defending everyone’s right to live peacefully and freely express their opinion. We condemn this incident since it is outrageous when people get attacked due to their nationality and / or their opposition to Nazism, as it happened in this case. The protection of this basic individual freedom is a prerequisite of a peaceful and friendly coexistence of people of different nationalities and views within the multicultural Zurich. So with our statement we defend the social framework that promotes the development of friendly relations between Greek students and the Swiss society or any particular community. Additionally, in accordance to our association’s principles, “The H.S.A.Z. is religious and political neutral. It is based on democratic values and inspired by the spirit of human rights and human dignity. ”

Coexistence does not mean silence: it means cooperation with all democratic forces in a society (which are various and of significant strength) against any such violent incidents. Moreover,violence from neo-Nazi groups is a deeply sad and dark phenomenon which is strengthened across Europe and it will unavoidably affect the society of Zurich. Today, we clearly stand against what happened as any democratic citizen should do.

This is the aim of our announcement. We never blamed the Swiss society. Besides, the report of the incident from the Swiss press also confirms the events and their character.

Sincerely,
the board of the Hellenic Student Association of Zurich