Ξενάγηση σε πυρηνικό εργοστάσιο

link

(English version below)

Στις 15 Νοέμβρη και ημέρα Σάββατο θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας Kernkraftwerk Leibstadt AG (KKL) στο Leibstadt.

Η ξενάγηση θα ξεκινήσει στις 09:00 και θα τελειώσει στις 12:30 (συμπεριλαμβάνεται γεύμα) και περιλαμβάνει:

 • Καλωσόρισμα, εισαγωγική ταινία
 • Ξενάγηση στον εκθεσιακό χώρο της μονάδας
 • Διάλειμμα για καφέ ή χυμό
 • Ξενάγηση στο χώρο της μονάδας
 • Γεύμα (δωρεάν)

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων στην εκδρομή είναι 80 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Παρακαλούμε να συμπληρώσετε στη φόρμα τα προσωπικά σας στοιχεία.
https://docs.google.com/forms/d/1Xbp9EwFPPwkzk7UI-g2II-vM2_rN-bMbGUtJ7KqfqQ4/closedform

Τα στοιχεία “όνομα, επίθετο, διεύθυνση, εθνικότητα, έτος γέννησης” κρίνονται απαραίτητα από τις αρχές του εργοστασίου για λόγου ασφαλείας.
Το email και το τηλεφωνο επικοινωνίας σας ωστόσο δεν θα κοινοποιηθεί στις αρχές του εργοστασίου αλλά τα χρειαζόμαστε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για λεπτομέριες σχετικά με την ξενάγηση.
Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι της 31 Οκτώβρη.

 • Για την είσοδος σας στην μονάδα θα πρέπει να έχετε μαζί σας κάποιο αποδεικτικό έγγραφο (ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ελβετικών αρχών)
 • Η ξενάγηση μέσα στη μονάδα είναι περίπου δύο χιλιόμετρα και λαμβάνει χώρα κυρίως σε εξωτερικό χώρο. Τσάντες δεν θα επιτραπούν μέσα στο χώρο.
 • Η είσοδος στο χώρο απαγορεύεται σε άτομα υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.
 • Δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε άτομα ηλικίας κάτω των 6 ετών.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η δήλωση συμμετοχής είναι δεσμευτική. Η KKL θα μας παρέχει ξεναγούς, ο αριθμός των οποίων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετεχόντων. Για την καλή εικόνα του συλλόγου λοιπόν, και για διευκόλυνση μελλοντικών επισκέψεων, σας ζητάμε να δηλώσετε συμμετοχή μόνο αν είστε απολύτως σίγουροι πως θα μπορέσετε να έρθετε.

Δείτε επίσης: FB event

—- English version —-
On November 15, Saturday there is an organised visit to the nuclear power plant Kernkraftwerk Leibstadt AG (KKL) in Leibstadt.

The tour will start at 09:00 and end at 12:30 (lunch included) and it includes the following:

 • Welcome, introductory movie
 • Visiting the showroom unit
 • Break for coffee or juice
 • Touring the site of the facility
 • Lunch (free)

The maximum number of participants in the tour is 80 people and they will be a selection priority according to the time of registration. Please fill your personal information in the form.
https://docs.google.com/forms/d/1Xbp9EwFPPwkzk7UI-g2II-vM2_rN-bMbGUtJ7KqfqQ4/closedform

The data “name, surname, private address, nationality, year of birth” are deemed appropriate by the authorities of the factory for safety reasons.
The email and phone number information however, will not be disclosed to the factory authorities but we will need them to contact you for details about the tour.
Registrations will only be accepted until October 31.

 • To be admitted into the facility, each visitor has to present an official identification document with photo: e.g. passport, personal identity card, driving license (note: company badge, social security card, etc, are not accepted).
 • The guided tour through the facility is approximately two kilometers long and takes place, for the most part, outdoors. Handbags and hand luggage cannot be carried on site.
 • The access to the site is forbidden for visitors under the influence of alcohol or drugs.
 • The minimum age required to enter the facility is 6 years old.

We would like to emphasize that the application is binding. The KKL will provide us with guides, the number of which will depend on the number of participants. Therefore, for the good image of the association and for future visits, we ask you to register only if you are absolutely sure that you can participate.

Check also our FB event