Γενική Συνέλευση ΕΦΣΖ – 3 Μαρτίου 2015 (ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ)

Σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου: “Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον το 25% των ενεργών μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας συγκαλείται νέα Γ.Σ. μετά 14 ημέρες και συνεδριάζει, εκλέγει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων ενεργών μελών.
Σήμερα 3/3/2015 δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί Γ.Σ. καθότι δεν βρισκόταν σε απαρτία. Κατά συνέπεια η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Τρίτη 17/3/2015. Σύντομα θα πραγματοποιηθεί κι επίσημη ανακοίνωση στο website του συλλόγου αλλά και στο Facebook.

————————————————————————————————————
Αγαπητά μέλη και φίλοι,
Σας προσκαλούμε στη πρώτη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του Συλλόγου για το εαρινό εξάμηνο 2015, που θα πραγματοποιηθεί την Τριτη 3 Μαρτίου 2015 στις 18.30-22:00 στην αίθουσα HG E 1.1 του κεντρικού κτιρίου του ΕΤΗ.
Για να μένετε ενήμεροι για την εκδήλωση (πιθανές αλλαγές, ανακοινώσεις κ.α.) μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στην επίσημη ιστοσελίδα μας (πατήστε εδώ).
Η βασική agenda της συνέλευσης θα κινηθεί γύρω από τα εξής θέματα:

1) (προς ψήφιση) Να προωθούμε εκδηλώσεις που οργανώνονται από την Ελληνική Κοινότητα Ζυρίχης κυρίως στο FB και μέσα από στο Newsletter μας με email.
Δικαιολόγηση: Η Συνεργασία μας με την Ελληνική Κοινότητα Ζυρίχης είναι συνεχής και πολύτιμη και θα ήταν ωφέλιμο και για τους δυο συλλόγους να επεκτείνουμε την αλληλοϋποστήριξη τους, κάτι που η κοινότητα από την πλευρά της έχει δείξει ήδη σε πολλές περιπτώσεις.

2) (προς ψήφιση) Δωρεά χρηματικού ποσού που θα προκύψει από τα έσοδα του πάρτυ του συλλόγου στις 6 Μαρτίου προς κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα. Επιλογή φιλανθρωπικού ιδρύματος.

3) (προς ψήφιση) Έκδοση ανακοίνωσης (κειμένου) κατά των πολιτικών λιτότητας στην Ευρώπη που έχουν οδηγήσει την χώρα μας σε ανθρωπιστική κρίση. Επιλογή σημείων που θα θίγει η ανακοίνωση. [Θα διεξαχθεί συζήτηση για το αν πιστεύετε ότι θα έπρεπε να δημοσιευτεί μια τέτοια ανακοίνωση ή όχι, και παράλληλα για το ποια σημεία θα έπρεπε να θίξει, αν τελικά αποφασισθεί να δημοσιευθεί. Θα διευκολυνθεί ιδιαίτερα τη συζήτηση αν οι προτάσεις των μελών για τις θεματικές ενότητες κατατεθούν μέσω email πριν από τη ΓΣ, έτσι ώστε να διατυπωθούν κατάλληλα και να ανακοινωθούν πριν τη ΓΣ, χωρίς αυτό να αποκλείει νέες προτάσεις να προκύψουν από τη συζήτηση. Ακόμα παρακαλούμε η διατύπωση των σημείων που θα θέλατε να θίξει η ανακοίνωση να είναι ξεκάθαρη και συνοπτική ώστε να διευκολυνθεί η συζήτηση κατά τη διάρκεια της ΓΣ καθώς και η ψήφιση τους μετά το πέρας της συζήτησης.]

4) (προς ψήφιση) Να έχει τη δυνατότητα το ΔΣ να αποδέχεται/απορρίπτει θέματα που θα προτείνονται από μέλη προς συζήτηση/ψήφιση στις Γενικές Συνελεύσεις?
Δικαιολόγηση: Προκύπτουν κάποια ερωτήματα όταν προτείνονται θέματα για τη ΓΣ, όπως: Είναι σχετικό το θέμα με την δράση του συλλόγου? Υπάρχει χρόνος για μια συγκεκριμένη εκδήλωση δράση? Υπάρχει χρόνος να συζητήσουμε όλα τα θέματα σε μια ΓΣ? Θα μπορούσε το ΔΣ να αποφασίζει για τα θέματα που θα συζητηθούν και να αιτιολογεί όταν κρίνει ότι κάποιο θέμα δεν θα τίθεται προς συζήτηση στη ΓΣ, δίνοντας μάλιστα τη δυνατότητα στο σώμα της ΓΣ να το επαναφέρει για συζήτηση/ψήφιση αν συμφωνεί με πλειοψηφία.

5) (προς ψήφιση) Να έχουν τη δυνατότητα μόνο ενεργά εγγεγραμμένα μέλη του συλλόγου να προτείνουν θέματα ως προς συζήτηση/ψήφιση στην Γενική Συνέλευση.
Δικαιολόγηση: Το θέμα αυτό προέκυψε καθότι λαμβάνουμε διάφορα αιτήματα από άτομα που παρακολουθούν και συμμετέχουν στις ΓΣ αλλά δεν είναι μέλη του συλλόγου (είτε λόγω έλλειψης φοιτητικής ιδιότητας είτε λόγω μη τακτοποίησης της οικονομικής συνδρομής τους). Καθότι λοιπόν το καταστατικό δεν ορίζει ξεκάθαρα ποιος έχει δικαίωμα να προτείνει θέματα προς συζήτηση/ψήφιση στην ΓΣ, το ΔΣ θεώρησε πως οφείλει να ρωτήσει τα μέλη του για το ποια πολιτική θα ακολουθήσει σε αυτό το θέμα.

Για πρώτη φορά σε αυτή τη ΓΣ, το προεδρείο του συλλόγου θα ήθελε να εφαρμόσει δοκιμαστικά, κάποιους κανονισμούς που αφορούν την ομαλή διεξαγωγή της ΓΣ.
Οι κανονισμοί αυτοί αποφασίστηκαν από κοινού από το ΔΣ και δεν αντικρούουν το επίσημο καταστατικο του συλλογου ούτε το αντικαθιστούν. Μπορείτε να διαβάσετε τους κανονισμούς αυτούς σε αυτό το αρχείο καθώς και να βρειτε το καταστατικό του συλλόγου, το οποίο βρίσκεται μόνιμα αναρτημένο και στην επίσημη ιστοσελίδα μας.
Με σκοπό λοιπόν την σωστή, δημοκρατική  και ομαλή λειτουργία της ΓΣ, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν έχετε να προτείνετε κάποιο θέμα που θα θέλατε να συζητηθεί στις 3 Μαρτίου. Οποιαδήποτε πρόταση, για να είναι έγκυρη, πρέπει να γίνει επώνυμα και να αποσταλεί στο επίσημο email μας (efsz@ethz.ch) το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 23:59. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτά νέα αιτήματα. Επίσης, το άτομο που έκανε την επίσημη πρόταση οφείλει να παρευρίσκεται και στη ΓΣ για να παρουσιάσει την πρόταση του αλλιώς αυτή δεν θα γίνεται δεκτή.
Να υπενθυμίσουμε ακόμα πως με βάση το καταστατικό του συλλόγου “δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη που πλήρωσαν την συνδρομή τους για το τρέχον εξάμηνο/ακαδημαϊκό έτος τουλάχιστον 2 μέρες πριν την ΓΣ. Κατ’ εξαίρεση στην πρώτη συνεδρίαση του εκάστοτε εξαμήνου δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι πληρώσουν την συνδρομή τους στη διάρκεια της συνεδρίασης αυτής”. (άρθρο 5)
Όπως πάντα, η συμβολή όλων των ενεργών μελών του συλλόγου στα θέματα καθώς και η παρουσία τους στη ΓΣ κρίνεται αναγκαία.

Ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε να σας δούμε από κοντά.
Με εκτίμηση,
το ΔΣ του ΕΦΣΖ