ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση ΕΦΣΖ – 17 Μαρτίου 2015

Αγαπητά μέλη και φίλοι,

Σας προσκαλούμε στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του Συλλόγου, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Μαρτίου 2015 στις 18.30-22:00 στην αίθουσα HG E 1.1 του κεντρικού κτιρίου του ΕΤΗ.

Σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου: “Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον το 25% των ενεργών μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας συγκαλείται νέα Γ.Σ. μετά 14 ημέρες και συνεδριάζει, εκλέγει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων ενεργών μελών.
Στις 3/3/2015 δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί Γ.Σ. καθότι δεν βρισκόταν σε απαρτία. Κατά συνέπεια η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Τρίτη 17/3/2015.

Παρακαλούμε να δώσετε έμφαση στο γεγονός πως σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου στην επαναληπτική ΓΣ θα παρθούν αποφάσεις “ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων ενεργών μελών.

Αυτό σας αφορά άμεσα και η παρουσία όλων των ενεργών μελών είναι αναγκαία για την ομαλή δράση του συλλόγου.

Παρακάτω παρουσιάζουμε, με περισσότερη επεξήγηση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως θα παρουσιάζονταν στην ΓΣ και όπως θα τοποθετηθούν στην επαναληπτική.

1) Σχολιασμός κανονισμών ΓΣ και προτάσεις τροποποίησής τους.

a. Δοκιμαστική εφαρμογή των κανονισμών στην τρέχουσα ΓΣ και ψήφισή τους στην επόμενη ΓΣ.

b. Ειδικά σημεία κανονισμών που απαιτούν ξεχωριστή ψηφοφορία:

i. Να έχει τη δυνατότητα το ΔΣ να αποδέχεται/απορρίπτει θέματα που θα προτείνονται από μέλη προς συζήτηση/ψήφιση στις Γενικές Συνελεύσεις.

ii. Να έχουν τη δυνατότητα μόνο ενεργά εγγεγραμμένα μέλη του συλλόγου να προτείνουν θέματα ως προς συζήτηση/ψήφιση στην Γενική Συνέλευση.

2) Να προωθούμε εκδηλώσεις που οργανώνονται από την Ελληνική Κοινότητα Ζυρίχης κυρίως στο FB και μέσα από στο Newsletter μας με email.

3) Δωρεά χρηματικού ποσού που θα προκύψει από τα έσοδα του πάρτι του συλλόγου στις 6 Μαρτίου προς κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα. Επιλογή φιλανθρωπικού ιδρύματος.

4) Έκδοση ανακοίνωσης (κειμένου) κατά των πολιτικών λιτότητας στην Ευρώπη που έχουν οδηγήσει την χώρα μας σε ανθρωπιστική κρίση. Επιλογή σημείων που θα θίγει η ανακοίνωση.

Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης Τρίτης 17 Μαρτίου 2015

1) Να έχει τη δυνατότητα το ΔΣ να αποδέχεται/απορρίπτει θέματα που θα προτείνονται από μέλη προς συζήτηση/ψήφιση στις Γενικές Συνελεύσεις (τα θέματα που θα απορρίπτονται θα γίνονται γνωστά στην ιδια συνέλευση ή και νωρίτερα με την δυνατότητα να επαναφερθούν με βάση το ποσοστό προτίμησης τους από το σώμα των μελών).

ΝΑΙ: 11

ΟΧΙ: 1

ΛΕΥΚΑ: 0

2) Να έχουν τη δυνατότητα μόνο ενεργά εγγεγραμμένα μέλη του συλλόγου να προτείνουν θέματα ως προς συζήτηση/ψήφιση στην Γενική Συνέλευση.

ΝΑΙ: 1

ΟΧΙ: 11

ΛΕΥΚΑ: 0

* Επιπλέον το κείμενο των κανονισμών που προτάθηκε για τις γενικές συνελεύσεις θα αναδιατυπωθεί για να συμπεριλαμβάνει το ψήφισμα (1) και αναθεωρημένο θα τεθεί για ψήφιση στην επόμενη γενική συνέλευση.

3) Να προωθούμε εκδηλώσεις που οργανώνονται από την Ελληνική Κοινότητα Ζυρίχης και του Συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων Ελβετίας (ΣΕΕΕΛ) κυρίως στο FB και μέσα από στο Newsletter μας με email.

ΝΑΙ: 11

ΟΧΙ: 0

ΛΕΥΚΑ: 0

4) Δωρεά χρηματικού ποσού προς κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα. Επιλογή φιλανθρωπικού ιδρύματος και χρηματικού ποσού από το ΔΣ.

ΝΑΙ: 10

ΟΧΙ: 0

ΛΕΥΚΑ: 0


Ενημερωτικά: θέμα στην επόμενη ΓΣ (να υπάρχει όριο ποσού στο ταμείο του ΕΦΣΖ στο κλείσιμο της ακαδημαϊκής χρονιας με βάση το οποίο θα γίνεται κάποια δωρεά)

5) Έκδοση ανακοίνωσης (κειμένου) κατά των πολιτικών λιτότητας στην Ευρώπη που έχουν οδηγήσει την χώρα μας σε ανθρωπιστική κρίση. (αν ναι, το θεμα θα ξανατεθεί στην επόμενη ΓΣ για τον καλύτερο καθορισμό του)

ΝΑΙ: 10

ΟΧΙ: 0

ΛΕΥΚΑ: 1