**Δημόσιο Google Calendar

πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο (EFSZ-events calendar in Google Calendar) για να αποθηκεύσετε το επίσημο ημερολόγιο του συλλόγου και να μαθαίνετε γρήγορα κι εύκολα για όλα τα προσεχή δρώμενα (απαιτείται να έχετε google λογαριασμό)