Επίσκεψη στο CERN / Visiting CERN

Όπως κάθε χρόνο, ο Ελληνικός Φοιτητικός Σύλλογος Ζυρίχης οργανώνει την καθιερωμένη εκδρομή στο CERN, στη Γενεύη, το Σάββατο 6 Ιουνίου 2015. Η επίσκεψη περιλαμβάνει ομιλίες, ταινία και οργανωμένη ξενάγηση στις πειραματικές εγκαταστάσεις του CERN (στα αγγλικά). Μετά την ξενάγηση, η οποία ειναι χωρίς κάποια οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων,  θα υπάρχει χρόνος για μία βόλτα στην πόλη της Γενεύης.
Περισσότερες πληροφορίες για την επίσκεψη στο CERN μπορείτε να βρείτε εδώ:
Μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας να συμμετέχετε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα:
***Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.***
δήλωση ενδιαφέροντος έχει πάρει παράταση έως 20 Μαΐου γιατί θα πρέπει να ειδοποιήσουμε εγκαίρως για τον ακριβή αριθμό των ατόμων. Περισσότερες πληροφορίες για ώρες και πιθανή κοινή μεταφορά -που θα γίνει με τρένο- θα δοθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία σε όσους δηλώσουν συμμετοχή.
——————————————–
Like every year, the Hellenic Student Association of Zurich is organising the annual visit at CERN, in Geneva, on Saturday, June 6, 2015. The visit will include talks, a movie and a tour at some of CERN’s facilities (in English). After the visit, which is free of charge, there will be time to see the beautiful city of Geneva.
More information about the visit at CERN you can find in the following link:
You can register for the event in this form:.
***The number of participants is limited and they will be chosen on a first come first served basis.***

The registration will be open until May 20th so that we can inform CERN about the exact number of participants. More information regarding the time and our transportation will be given after the 1st of May to those who registered for the event.