Αντικατάσταση Προέδρου Δ.Σ.

Αγαπητά μέλη του Ελληνικού Φοιτητικού Συλλόγου Ζυρίχης,

Δια της παρούσης ανακοίνωσης, σας γνωστοποιώ την παραίτησή μου, τόσο από τη θέση της Προέδρου, όσο και από τη θέση μέλους του Δ.Σ. του Ελληνικού Φοιτητικού Συλλόγου Ζυρίχης λόγω επικείμενης επιστροφής μου στην Ελλάδα, προκειμένου να αναλάβω καθήκοντα δικαστή.

Τη θέση μου καταλαμβάνει από 09/03/2016 και στο εξής, με βάση το άρθρο 9 του Καταστατικού μας, ο μέχρι τώρα Αντιπρόεδρος Σταύρος Λυμπέρης.
Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ για την μέχρι τώρα κοινή μας πορεία και ένα μεγαλύτερο σε εσάς, τα μέλη μας, για την έως τώρα συνεργασία μας και τη συμμετοχή σας στις δραστηριότητες του Συλλόγου μας.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΦΣΖ
Μαρία Σπυριδάκου

Leave a Reply