Πυρκαγιές 2018

Ανείπωτη τραγωδία, απέραντη θλίψη για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν στις πυρκαγιές στις 23/07, ο αριθμός των οποίων διαρκώς αυξάνεται. Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη για τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα στην ανατολική και δυτική Αττική και την αμέριστη συμπαράστασή μας στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται αυτές τις δύσκολες ώρες.

Απάντηση σε αυτήν την τραγωδία είναι η προσφορά όλων μας σαν κοινωνικό σύνολο για να ανακουφίσουμε τους πληγέντες συνανθρώπους μας.
ΜΠΟΡΕΙΣ και ΕΣΥ να ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ δωρίζοντας χρήματα στον παρακάτω λογαριασμό.

Κάθε εβδομάδα θα καταθέτουμε το ποσό που θα έχει μαζευτεί σε μια αναγνωρισμένη ανθρωπιστική οργάνωση (π.χ. Ερυθρός Σταυρός) και θα δημοσιεύουμε την κατάθεση.

– Reason: WildfiresGreece2018
– IBAN: CH65 0900 0000 8579 5243 3
– BIC: POFICHBEXXX
– Name: Hellenische Studentenverein

Με εκτίμηση,
Δ.Σ. Ελληνικού Φοιτητικού Συλλόγου Ζυρίχης

–english version–

Unthinkable tragedy, immense sadness for the human lives that were lost in the fires on 23/07, the number of which is constantly rising. We express our deep sorrow for the recent tragic events in eastern and western Attica and our full sympathy for our fellow citizens who are experiencing these difficult times.

Responding to this tragedy is to offer all of us as a community to alleviate our fallen fellow human beings.
YOU CAN also HELP by donating money to the following account.

Each week we will deposit the amount collected in a recognized humanitarian organization (e.g. Red Cross) and we will post the deposit.

– Reason: WildfiresGreece2018
– IBAN: CH65 0900 0000 8579 5243 3
– BIC: POFICHBEXXX
– Name: Hellenische Studentenverein

Yours faithfully,
Board of Hellenic Student Association of Zurich